Voorwaarden vrijwilligers

Voor alle vrijwilligers van het Fields of Joy Festival 2018 gelden onderstaande huisregels:

 • Schade of kosten die ontstaan doordat direct of indirect in strijd wordt gehandeld met de huisregels worden verhaald op de overtreder.
 • De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade, die medewerkers en vrijwilligers van het festival kunnen ondervinden, noch binnen, noch buiten het festivalterrein.
 • Parkeren is alleen toegestaan op de daarvoor bestemde plekken die door de organisatie duidelijk zijn aangegeven. PARKEREN OP EIGEN RISICO!
 • Het is verboden om glas, blik, plastic flessen, alcoholische dranken, honden en andere huisdieren mee het festivalterrein op te nemen.
 • In Nederland is het verplicht om een geldig identiteitsbewijs op zak te hebben. Ook tijdens je verblijf op Fields of Joy Festival en tijdens je werkzaamheden is het dus verplicht om een identiteitsbewijs bij te hebben en deze, op verzoek, te tonen.
 • Tijdens het evenement dien je te allen tijde het medewerkers T-shirt te dragen en het vrijwilligerspolsbandje om te hebben.
 • Het T-shirt dient in originele staat gedragen te worden, dus geen knip- en plakwerk van het T-shirt maken.
 • Tijdens een bezoek aan het festival buiten diensttijden is het niet toegestaan om het medewerkers T-shirt te dragen.
 • Tijdens het werk is het niet toegestaan om alcoholische dranken of drugs van welke aard dan ook te gebruiken.
 • Personen die zich er schuldig aan maken worden geweigerd en verwijderd van het festivalterrein.
 • Roken op de werkplek is niet toegestaan.
 • Bij ziekte tijdens het festival dien je dit onmiddellijk door te geven aan een van de coördinatoren.
 • Op het moment dat je wordt ingedeeld als vrijwilliger ben je verplicht je te houden aan bovenstaande voorwaarden.
 • De relatie tussen de organisatie en de vrijwilliger is geen arbeidsverhouding in de zin van het Burgerlijk Wetboek.
 • De vrijwilliger ontvangt geen financiële beloning voor de door hem verrichte werkzaamheden. Wel heel veel schouderklopjes
 • In gevallen waar dit reglement niet in voorziet, beslist de organisatie.